Kas uudiskirja meili ei kuvata korrektselt?
Vaata uudiskirja veebibrauseris. 
dokumendihaldus.ee UUDISKIRI mai 2011

Süsteemselt ja paindlikult! 

Hea lugeja, toome Sinuni uued artiklid dokumendihalduse vallast. Uudiskirjast leiad intervjuud dokumendihalduritega, valdkonna uudised ja ülevaate Dokumendihaldurite Ühingu sündmustest. 
 
 

Dokumendihaldurite Ühing sai omale logo

Katrin Leemet

logo


Logo loomise juures otsisime üheskoos midagi, mis seonduks dokumendihalduse tööga ja annaks sellele visuaalse vormi. Dokumendihaldurite Ühingu tunnuslauseks on Süsteemselt ja paindlikult! mis iseloomustab kokkuvõtlikult tegutsemislaadi, mida ühelt healt dokumendihaldurilt oodatakse. Pidades oluliseks innovaatilisust ja rohelist mõtteviisi, püüame edendada neid väärtusi, mis aitavad muuta dokumendihaldurid ühtehoidvaks ja sõbralikuks kogukonnaks. Me kõik teame väga hästi, kui mitmetahuline on dokumendihaldus ja meie eriala koosneb justkui erinevatest mosaiigitükikestest, mis üheskoos moodustavad süsteemi ehk terviku! Ühingu logos kasutatakse kolme värvi, mida, võiks lahti mõtestada järgmiselt:
Nende kolme elemendi ja värvirütmi koosmõjus tekib ühtne tervik – korrapäraselt asetatud värvilised ruudukesed sümboliseerivad seda, et dokumendihaldur peab enda käsutuses olevate instrumentidega ehitama väärtust loova keskkonna, kus kõik elemendid on tasakaalus, nii et tekib loogiline ja hästitoimiv süsteem. Dokumendihaldurite Ühingu logo on kolmevärviline – roheline, punane, sinine.
Roheline sümboliseerib keskkonnahoidlikkust ja rohelist mõtlemist, nn Green Office keskkonnahoiu juhtimise põhimõtteid, mida paljud asutused ka juba rakendavad.
Punane tähendab seda entusiastlikku ning pühendunud dokumendihaldurit,
kes teeb oma tööd hoole, armastuse ja kirega.
Sinine sümboliseerib tarkust, loomist, paindlikkust – nii nagu vesi voolab looduses. Loe pikemat lugu siit.
 
 

Kokkuvõte DHÜ üldkoosolekust

Teele Kurm

koosolek 
7.mail 2011 toimus Viljandis Dokumendihaldurite Ühingu aastakoosolek. Koosoleku sissejuhatuseks andis DHÜ terminoloogia töögrupi tegevsekretär Karin Saarepuu ülevaate DHÜ terminoloogia töörühma tegevusest möödunud tegevusaastal. Järgmised päevakorrapunktid olid: ülevaade DHÜ eelmisest. tegevusaastast, majandusaasta aruande kinnitamine, liikmelisusega seotud küsimused ning üheskoos arutati DHÜ edasisi tegevusplaane. Kirsina tordil said koosolekul osalejad valida DHÜle logo. Koosoleku protokolli said oma postkasti kõik DHÜ liikmed. Väikese kokkuvõtte DHÜ möödunud tegevusaasta kohta leiab DHÜ veebilehelt.
 
 

Tagasivaade konverentsile
„Eesti dokumendihaldus X“

Lea Baumann
 
konverents

15. aprillil sai teoks ühingu liikmete ammune plaan korraldada dokumendihalduse konverents. Konverents peeti koostöös Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusega. Kuna 2011. aasta on dokumendihalduse juubeliaasta, oli konverentsi õhkkond pidulikust meeleolust kantud. tortKonverentsi deviis oli Pilk minevikku, hetkeseis ja tulevik. Viimase kümne aasta arengud dokumendihalduses on olnud mitmekülgsed: tänaseks on kehtestatud nõuded dokumendihaldustarkvaradele, toimib eriala süstemaatiline õpetamine, toimib dokumendihalduri kutsesüsteem, lähtumine rahvusvahelistest praktikatest. Jätka lugemist
 
 

Dokumendihalduri kutset
tutvustab nüüd ka Rajaleidja

Teele Kurm
 
rajaleidjaAlates käesoleva aasta aprillist leiab portaalist  Rajaleidja dokumendihalduri kutseala- ning ametikirjelduse. Rajaleidja on portaal, mis kajastab nii noorele kui ka täiskasvanule vajalikku haridus- ja tööalast infot ning mida haldab ja arendab SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus. Dokumendihalduri kutseala- ning ametikirjelduse ilmumine Rajaleidjas on sammuke edasi kutse tutvustamisel ja populariseerimisel ning loodetavasti tekitab see amet huvi nii õpihimulistes noortes kui täiskasvanutes. Enne karjääri- või õpingute planeerimist saab testida ka dokumendihalduri ameti tundmist.
Kirjeldused ning küsimustiku koostasid Teele Kurm, Lea Baumann ja Merle Vaab ning kirjeldusi illustreerivad fotod meie tublidest dokumendihalduritest. 

Dokumendihalduri kutsealakirjeldus
Dokumendihalduri ametikirjeldus
Dokumendihalduri ametitundmise küsimustik  
 Tõlkeartikkel "Dokumendi- ja arhiivihalduse teenuse sisseostmine"

Chris Churchhill, March/April 2010, AIIM Magazine
Tõlkinud Mirje Sepp

outsourcing


Pole saladus, et erinevate tööstusharude ja valdkondade eri suuruses ettevõtetes luuakse ja säilitatakse üha rohkem dokumente ja aina enamas vormingus kui kunagi varem. Osaliselt on see ajendatud regulatsioonide ja seaduste täitmisest.
Paljud organisatsioonid on läinud dokumentide digitaliseerimise ja salvestamise teed. Digitaalse teabe eeliseks on kiirem ja ülevaatlikum juurdepääs teabele, sõltumata asukohast ning sujuvam ja efektiivsem tööprotsess, mis omakorda tagab kulude kokkuhoiu.
 
Kuid isegi kui dokumendid muudetakse skaneerimisega digitaalseks, siis enamik ettevõtteid säilitab neid samu dokumente ka paberkandjal enda valduses või teenusepakkuja juures ja see juba on kulukas ja ebaefektiivne lahendus. Selline hübriidmaailm, kus kõrvuti hoitakse nii paber- kui digitaalseid dokumente, eksisteerib meil juba aastaid, ilmselt aastakümneid. Eelkõige on see probleemiks väga suurtes ettevõtetes ja seda sellepärast, et üleminek digitaalsele toimub väga aeglaselt, samm-sammult ja struktuuriüksuste kaupa. Harva esineb lausdigitaliseerimist. Jätka lugemist


Intervjuusari
„Meie dokumendihaldurid“

Teele Kurm
 
KätlinSeekord räägivad oma tööst
Kätlin Soots (pildil)
ja Karin Arro,
keda lisaks dokumendihalduri kutsetunnistuse omamisele ühendab ka töö üsna meeste pärusmaaks peetavas Kaitseväes. 
 
Kätlin, kellel on vist üks pikemaid ametinimetusi, mida üldse võib ette kujutada, töötab Kaitseväe Logistikakeskuse Tervisekeskuse Meditsiiniväljaõppekeskuse parameedikute väljaõppejaoskonna allohvitserina. Lühidalt öeldes on Kätlin kaadrikaitseväelane, auastmega nooremseersant. Kätlinil on dokumendihaldur IV kutsetase ning hoolimata ametinimetusest, tegeleb ta peamiselt dokumentide haldamisega.Jätka lugemist

Karinile on omistatud dokumendihaldur V kutsetase ning auastmelt on ta nooremleitnant. Karin töötab Kaitseväe Peastaabis deklaratsioonihoidjana ning tema töö on hallata vägagi spetsiifilisi dokumente majanduslike huvide deklaratsioone. Jätka lugemist

 


Uudiskirja aitasid koostada:

nuppKarin Arro, Lea Baumann, Eve Kask, Teele Kurm, Anu Käärik, Katrin Leemet, Imbi Mäeste,  Mirje Sepp, Kätlin Soots, Pille Vestung.   
 

Teemad:
 

- DHÜ sai omale logo

- Kokkuvõte DHÜ üldkoosolekust

- Tagasivaade konverentsile
„Eesti dokumendihaldus X“

- Dokumendihalduri kutse
tutvustus Rajaleidjas

- Tõlkeartikkel „Dokumendi-
ja arhiivihalduse teenuse
sisseostmine“

- Intervjuusari
„Meie dokumendihaldurid“
 

 - Dokumendihaldusest ja
arhiivindusest kevadises
Budapestis

- MoReq2 ja nullpeatükk
eesti keeles

- „Tark e-riik"
koolituskalender 2011

-  Avalikustati DELTA tarkvara lähtekood
 

 

Dokumendihaldusest ja arhiivindusest kevadises Budapestis

Pille Vestung
 
dlm

Mai keskel oli paljudel Euroopa dokumendihalduse ja arhiivindusega seotud isikutel põhjust külastada kaunist kevadist Budapesti.budapest


Olles 2011. aasta esimesed kuus kuud Euroopa Liidu eesistujamaaks, oli Ungari järjekordse DLM Forumi liikmete kohtumise korraldajaks. Siinkohal on õige avaldada kiitust Ungari rahvusarhiivi külalislahkusele, millega oli kõigile osalejatele tagatud meeldiv vastuvõtt nii töises kui vabamas vormis. Jätka lugemist MoReq2 ja nullpeatükk eesti keeles

Riigikantselei kodulehelt
 
moreq2Riigikantselei avaldas aprillis „Elektrooniliste dokumentide haldamise näidisnõuete“ ajakohastatud ja laiendatud versiooni MoReq2 eestikeelse tõlke vastavalt Euroopa Komisjoniga sõlmitud litsentsilepingule.
Tõlkele on lisatud juhis „Elektrooniliste dokumentide haldamise näidisnõuete MoReq2 rakendamine Eestis (Eesti „nullpeatükk“ MoReq2-le)“. Selles selgitatakse mõnede tõlkes kasutatud terminite valikut ning kirjeldatakse riigi õigusaktidest ja regulatiivaktidest tulenevaid nõudeid ja teisi riigisiseseid erisusi. „Nullpeatükk“  tõlgitakse inglise keelde ning tõlgitud tekst valideerib MoReq-i juhtkomitee (MoReq Governance Board). Valideerimine toimub eeldatavasti 2011. aasta mais-juunis.
Tõlge ja valideerimata „nullpeatükk“ on kättesaadavad Riigikantselei kodulehelt.
 
 
 

Tark e-riik koolituskalender 2011

 RIA kodulehelt 
tark eriik


Riigi Infosüsteemide Arendamisekeskus korraldab sel aastal kuni 75 riigi infosüsteemi koolitust, seminari ja teabepäeva. Üritused on osalejatele tasuta ja need toimuvad Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames. Sihtgrupid on elutähtsate teenuste osutajate esindajad, andmekogude pidajad, avaliku sektori dokumendihaldurid, raamatupidajad, juristid, IT-spetsialistid, eraettevõtjatest IT-arendajad jpt. Täpsem info koolituste kohta: http://www.ria.ee/tark-e-riik-2011 SMIT avalikustas DELTA dokumendihaldussüsteemi tarkvara lähtekoodi

SMITi pressiteatest refereerinud Teele Kurm
 
Käesoleva aasta märtsis tegi Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) avalikkusele tasuta kättesaadavaks Delta dokumendihaldussüsteemi tarkvara lähtekoodi, mille saab alla laadida aadressilt http://www.smit.ee/releases/delta
 
Delta on eelkõige riigi ja kohaliku omavalitsuste asutustele mõeldud avatud lähtekoodiga elektrooniline dokumendihaldussüsteem. Siseministeerium ja SMITon Delta’t kasutanud pea aasta ning arvestades positiivset kogemust, on MIT otsustanud Delta tarkvara lähtekoodi kõigile kättesaadavaks teha. Tegemist on SMIT-ile teadaolevalt ühe suuremahulisema tarkvara lähtekoodi avalikustamisega Eestis. Kõigil soovijatel on õigus Delta tarkvara ka edasi arendada ja täiendada. Kuna Delta põhineb vabaks kasutamiseks mõeldud alfrescotarkvaral, millele kohalduvad GNU General Public License litsentsitingimused, peab tarkvara allalaadinud isik lähtuma nendest litsentsitingimustest. Delta dokumendihaldussüsteemi arendas SMIT koostöös Webmedia AS-ga. Delta tarkvara arendust on rahastanud Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetus.  
 

Jaga uudiskirja  
Edastasime Teile dokumendihaldus.ee uudiskirja, sest arvame, et olete huvitatud dokumendihalduse alastest teemadest.

2011  MTÜ Dokumendihaldurite Ühing
 
Email Marketing Powered by Mailchimp